แม้ในปัจจุบันโลกของเราจะมีการพัฒนาเทคโนโลยีไปก้าวห […]